Závod organizuje:

Ztracené kobylky, z.s.
Smetáčkova 1486/6
158 00 Praha 5
IČO: 22753001
číslo účtu: 2100241054/2010

Stanovy občanského sdružení:

 

Cílem činnosti sdružení je zejména:

1) Účast na sportovních soutěžích a soustředěních.
2) Pořádání sportovních akcí.
3) Propagace cykloturistiky a orientačních sportů v přírodě
4) Sdružování členů sportovního klubu za účelem celoročního zvyšování fyzické kondice, rozvoj všestrannosti a zároveň podpora duševního zdraví, sportovní vyžití mládeže.

Členové sdružení:

  • Zdeněk Brůna, předseda spolku – zdenek.bruna@ztracenekobylky.cz
  • Kateřina Brůnová

Kontaktovat nás můžete také na:

e-mail: info@ztracenekobylky.cz
skype: zdenek.bruna
Jabber: zdenek.bruna@jabber.cz
Google Talk: zdenek@bruna.me