Všechny sponzorské dary přijímáme s cílem zvyšovat atraktivitu našeho závodu pro naše účastníky a rozvíjet jeho úroveň při zachování rozumné výše startovného. Obojí se díky štědrým a stálým sponzorům daří. Primární motivací našich sponzorů investovat do našeho závodu je podpora akce, která generuje obrovské množství pozitivní energie a prožitků nejen mezi účastníky, ale i mezi pořadateli. Rozšiřujeme povědomí o MTBO závodech a orientačních závodech obecně, přivádíme nové fanoušky a účastníky těchto sportů a vychováváme mladé závodní naděje.
Přijímáme věcné i finanční dary. Věcné dary věnujeme všem dětským a nejlepším účastníkům nebo je rozdáme při registracích, ve večerních soutěžích či tombole. Smlouvu o sponzorském daru podepisujeme se všemi sponzory, kteří poskytnou finanční dar nebo si to výslovně vyžádají.
Spolupráce s našimi sponzory probíhá přibližně (nejsme korporace) podle následující tabulky:

Typ sponzoraVýše fin. podporyOdměna pro sponzora
Gavorado 5 000 Kčuvedení loga na webových stránkách mezi sponzory
Lukavaod 5 000 do 30 000 Kčviz výše + dále navíc
uvedení loga na tištěných plakátech*
uvedení loga na tištěných mapách pro účastníky**
uvedení loga na startovních číslech účastníků**
uvedení loga na tištěných diplomech pro účastníky**
možnost umístění propagačního předmětu nebo letáku do startovní sady
uvedení loga na reklamní plachtě na hlavním podiu – malá velikost**
startovné pro jednu dvojici zdarma ***
Furiosood 30 000 do 50 000 Kčviz výše + dále navíc
možnost příspěvku na webových stránkách nebo facebooku
jmenovité poděkování při závěrečném ceremoniálu po závodě
uvedení loga na reklamní plachtě na hlavním podiu – střední velikost**
uvedení loga na výrobku určeném do cen závodu*
Napolinad 50 000 Kčviz výše + dále navíc
uvedení loga na reklamní plachtě na hlavním podiu – velká velikost**
individuální propagace v rámci konkrétního rozvojového projektu

* při uzavření spolupráce do 31. ledna
** při uzavření spolupráce do 30. dubna
*** za každých 10 000 Kč finanční podpory náleží sponzorovi 1 volný startovní slot

Pokud sponzor poskytuje darem svoje služby nebo výrobky náleží mu odměna odpovídající kategorii v ceně služeb nebo výrobků násobené koeficientem 0,5.
Slevové kupóny ani poukázky nejsou do plnění sponzora započítávány.
Komu nic neříká označení typu sponzorů, ať si zavzpomíná na legendární hru Dostihy a sázky.

V roce 2020 jsme navíc díky podpoře Algotechu vybudovali Areál pevných kontrol (APK) Pod Turnovskou. tedy místo s trvale umístěnými kontrolami a podrobně zmapovaným terénem. Tento areál je volně přístupný veřejnosti. Další areály jsme připraveni budovat i v dalších letech, už víme jak na to a co to stojí. (peněz i času).

Ucelený materiál pro sponzory je volně ke stažení. Pokud víte o vhodném partnerovi pro náš závod nebo pro budování APK, o někom, kdo je taky “plnokrevník” jako my a chtěl by nám pomoct, víte, co mu předat. Předem děkujeme!
A pokud chcete přispět sami, zlobit se také nebudeme. Číslo našeho účtu je: 2100241054/2010